LOUNGE all new asksnapzu ideasforsnapzu newtribes interesting pics videos funny technology science technews gaming health history worldnews business web research entertainment food living internet socialmedia mobile space sports photography nature animals movies culture travel television finance music celebrities gadgets environment usa crime politics law money justice psychology security cars wtf art google books lifetips bigbrother women apple kids recipes whoa military privacy education facebook medicine computing wildlife design war drugs middleeast diet toplists economy fail violence humor africa microsoft parenting dogs canada neuroscience architecture religion advertising infographics sex journalism disaster software aviation relationships energy booze life japan ukraine newmovies nsa cannabis name Name of the tribe humanrights nasa cute weather gifs discoveries cops futurism football earth dataviz pets guns entrepreneurship fitness android extremeweather fashion insects india northamerica
+1
Save

Discutie - reguli /t/Romania

Ce reguli considerați că e necesar să avem pentru tipul acesta de comunitate?

Nu cred că e necesar să avem sute de reguli, dar ar fi benefic să definim câteva principii de bază.

De exemplu, tipul de content care se postează. Ideea mea ar fi ceva mai putin restrictivă decât /r/Romania: contentul trebuie (a) ori să file în limba română, fără nici o restrictie specială legată de topic, (b) ori să fie despre România sau români, fără nici o restrictie speciala legată de limbă.

EDIT: O versiune inițială a regulilor a fost postată. Putem continua discuția pe marginea lor aici.

3 years ago by Rimio

Join the Discussion

  • Auto Tier
  • All
  • 1
  • 2
  • 3
Post Comment