• Maternitus
    +7

    In Dutch language is a saying: a fox loses its' hair, but not its' behavior. (een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken).